สหประชาชาติและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นในลำดับความสำคัญร่วมกัน

สหประชาชาติและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นในลำดับความสำคัญร่วมกัน

การประชุมเมื่อวานนี้ที่สำนักงานใหญ่ UN ซึ่งจัดขึ้นนอกรอบการดีเบตระดับสูงของสมัชชาใหญ่สมัยสามัญครั้งที่ 66 มีขึ้นไม่ถึงสองเดือนก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 19 พฤศจิกายนการประชุมซึ่งมีเลขาธิการใหญ่บัน คีมูน ประธานสมัชชาใหญ่นาสเซอร์ อับดุลอาซิซ อัล-นัสเซอร์ และสุรินทร์ พิศสุวรรณเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วม 

หารือเกี่ยวกับลำดับความสำคัญระดับโลกและระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ 

ตลอดจนลำดับความสำคัญของสหประชาชาติ เซสชันการประชุมปัจจุบันตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกหลังการประชุมอาเซียนชมเชยลำดับความสำคัญของพวกเขา รวมถึงหัวข้อสำหรับการประชุมสมัชชาในปัจจุบัน – “บทบาทของการไกล่เกลี่ยในการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ” – 

รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่นายบันเสนอในด้านการจัดการภัยพิบัติ การระงับข้อพิพาทอย่างสันติ และเพิ่มพูนความเจริญส่วนรวม ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความพยายามที่กลุ่มได้ดำเนินการไปแล้วที่ประชุมยังได้หารือประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นที่อาเซียนและสหประชาชาติให้ความสนใจร่วมกันซึ่งอยู่ในวาระการประชุมของสมัชชาฯ

สิ่งเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการภัยพิบัติ 

ความมั่นคงทางทะเลและการต่อต้านโจรสลัด การแก้ปัญหาความขัดแย้ง วิกฤตการเงินโลก การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายต่อต้านความยากจนทั่วโลกที่เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)

สหประชาชาติและอาเซียนจัดการประชุมทุกปีพร้อมกับการเปิดสมัยประชุมใหญ่ของสมัชชาใหญ่

ป่าไม้เกือบครึ่งหนึ่งของเกาะสุมาตราหายไประหว่างปี พ.ศ. 2528-2550 และในทศวรรษที่ผ่านมา เกือบร้อยละ 80 ของการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่พรุเป็นผลมาจากการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ในขณะที่กว่าร้อยละ 20 เกิดจากการใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การผลิตแคนเดิลนัทหรือกาแฟ

ปัจจุบันมีลิงอุรังอุตังสุมาตราอยู่ในป่าน้อยกว่า 6,600 ตัว ลดลงจากประมาณ 85,000 ตัวในปี 2443 ซึ่งลดลงถึง 92 เปอร์เซ็นต์ หากอัตรานี้ยังคงดำเนินต่อไป ลิงอุรังอุตังสุมาตราอาจกลายเป็นลิงใหญ่ตัวแรกในบรรดาลิงใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันที่สูญพันธุ์ไปในป่า โดยประชากรท้องถิ่นในบางส่วนของเกาะสุมาตราจะหายไปในปี 2558

credit : jptwitter.com
emanyazilim.com
afuneralinbc.com
saabsunitedhistoricrallyteam.com
canadagooseexpeditionjakker.com
kysttwecom.com
certamenluysmilan.com
quirkyquaintly.com
lifeserialblog.com
laserhairremoval911.com